Salja bostad for forsta gangen

Sälja bostad för första gången

Att sälja en bostad är alltid en stor affär, och om det är första gången känns det förstås extra skrämmande. Här kan du läsa om flera tips som gör försäljningen smidigare och låter dig sova lugnt om natten.

 

Var noggrann i valet av mäklare

Bland det första man gör är att hitta en mäklare som kan ta hand om och vägleda dig genom processen. Det finns många mäklare och mäklarfirmor ute på marknaden, och man bör helst ta kontakt med flera innan man väljer. Mäklaren ger dig en prisidé för din bostad, men det är inte säkert att den som uppger den högsta siffran är bäst. Det kan vara ett orealistiskt pris, och då tar försäljningen mycket längre tid. Försök själv kolla upp priser på likartade försäljningar för att få en uppfattning om mäklarens pris är realistiskt.

 

Förbered bostaden innan visning

När valet av mäklare är gjort bör man grundligt diskutera igenom om något behöver åtgärdas i bostaden före visning. Mäklare har ofta en bra blick för vad som är lönsamt att göra. Några punkter som de flesta mäklare brukar rekommendera är professionell fotografering, extra noga trädgårdsarbete samt uppfräschning inomhus.

 

Fotografering med yrkesfotograf ingår vanligen i mäklarens uppdrag och dessa fotografer är oftast mycket duktiga yrkesmän. Fotografering av en bostad tar ofta flera timmar, särskilt om det är ett hus eller en större lägenhet som det gäller, eftersom fotografen ofta vill flytta bort möbler och prydnadssaker, sätta upp reflexskärmar, arrangera om gardiner och så vidare. Om man har trädgård bör man absolut se till att den ser prydlig och nyrensad ut, att gräsmattan är klippt och häckarna är ansade. En fastighet ger ett mer välvårdat och omhändertaget intryck om trädgården är iordning. I många fall är det absolut lönsamt att kosta på sig en golvslipning redan innan fotograferingen. Däremot är det sällan lönt att måla eller tapetsera. Den nye ägaren vill säkert göra det med egna val av färger. Inför visningen är det även viktigt att plocka ur och rensa alla bi-ytor som källare, förråd och garage. Spekulanten vill ju se hela utrymmet. Det är också viktigt att se till att det inte är för övermöblerat, eftersom det kan få bostaden att se mindre ut än vad den egentligen är. Magasinera det som inte skall visas.

 

Besiktning

Om det är ett äldre objekt bör man diskutera med mäklaren om man skall göra en besiktning innan visningen. Visserligen kan man friskriva sig för fel i köpekontraktet eller ta en försäkring, men spekulanter blir oftast lite osäkra på skicket vid friskrivning vilket kan resultera i låga bud. Om besiktningen visar på ett problem, till exempel att dräneringen behöver göras om, bör du ta in några offerter som kan redovisas för spekulanter. Spekulanten känner sig då mycket säkrare på den framtida kostnaden för problemet.

salja ditt hus

Kort om försäljningsprocessen

Beroende på hur mycket som skall åtgärdas före visning så bestämmer man med mäklare när annonseringen skall ske. Annonseringen ingår i mäklarens uppgifter. I annonsen har man vanligen en eller flera dagar för visning. Normalt är ägaren inte hemma under visningen, utan mäklaren sköter den på egen hand. Efter visningen börjar mäklaren förhoppningsvis få in bud, det vill säga spekulanter hör av sig till mäklaren med sitt bud.

 

Numera hanteras denna budgivning oftast med SMS. För varje nytt bud skicka mäklaren SMS till alla andra budgivare med det nya budet, och de har då möjlighet att ge ett högre bud eller dra sig ur. Säljaren får löpande information om budgivningen från mäklaren. Så småningom finns det ett bud som ingen av de övriga spekulanterna vill gå över, och det är nu upp till säljaren att anta eller förkasta anbudet. Därför är det bra att redan från början ha klart för sig vilket pris som är det lägsta man kan acceptera som försäljare.

 

När budgivningen är klar hjälper mäklaren till att upprätta ett köpeavtal med tillträdesdag och ett par dagar efter undertecknandet betalar köparen den överenskomna summan.